Afdeling Lokeren


Uit Het Laatste Nieuws -- 23 maart 2013, pag. 42
Oppositiepartij Vlaams Belang heeft zich bij de stemmingen rond de intercommunales tijdens de gemeenteraad onthouden.
"Ook in de vorige legislatuur werden we uit elk intercommunaal mandaat geweerd. Nu doen meerderheid en oppositie dit nog een keer over", fulmineert fractieleider Werner Marginet.
"Om geen extra tijd meer te verliezen trekken we onze kandidaturen voor de andere intercommunales gewoon in. Daarom zullen wij ons bij elke stemming onthouden", aldus Marginet. (YDS)

Verkiezingsnieuws

Feiten zijn feiten. Met 2087 stemmen of 7,9% zijn we teruggevallen op 2 zetels. Enkel Werner Marginet en Lena Van Boven blijven over. Goed nieuws is evenwel dat Lena terug verkozen is in de provincieraad.

Maar dit betekent vooral dat we 3 bekwame en betrouwbare mandatarissen zullen moeten missen.
Maurice Caluwaerts, Etienne Vlaminck en Ludo Gerits, medestichter van de afdeling, fractieleider in de OCMW-raad en vice-fractieleider in de gemeenteraad.

Maar dit betekent niet dat we de strijd opgeven, integendeel!
Onze 2 vertegenwoordigers in de gemeenteraad zullen zich blijven inzetten voor onze Vlaamse mensen, voor ons volk en de luis in de pels blijven van de traditionele partijen!

Bedankt kiezers !
Werner Marginet (50) is bijna 18 jaar fractieleider voor het Vlaams Belang in de Lokerse gemeenteraad. Lena Van Boven (48) is herverkozen als provincieraadslid en gemeenteraadslid.
Nieuws uit de gemeenteraad (04 feb 2013) : klik hier
Nieuws uit de gemeenteraad (04 feb 2013) : klik hier
Nieuws uit de gemeenteraad (04 feb 2013) : klik hier
Nieuws uit de provincieraad (14 dec 2012) : klik hier


Foto's : klik hier